Upplev

Hjälmaren & Hjälmaren kanal

Vi arrangerar särskilda utflykter
på beställning för föreningar,
företag, fester, bröllop etc.
Läs mer